Постановката Иванов на Димитър Гочев

Танцът на излишните човеци,
Георги Каприев

Чудото от площад Роза Люксембург,
Робин Детйе