Йоан Павел II
                     1920-2005

Католик, европеец, славянин и поляк,
Култура
Не се страхувайте!,
Йоан Павел ІІ

Папата и Църквата,
Анри Тенк