Културен коктейл


Нов управителен съвет на Национален фонд Култура
По повод статията на Маня Попова Русе - глад за звуци, Горица Найденова-Йосифова

Пишат ни
Футбол и Радой Ралин, Сами Поликар

По повод акцията на Труд и 24 часа
Отворено писмо
Саморасли

Том ІІ на Литературни култури и социални митове
Започва вторият конкурс Български роман на годината
Книгата Исус Христос на кардинал Валтер Каспер, Цочо Бояджиев
Филмът Черни бегълци на Любомир Младенов, Никола Вандов
Графики от три балкански града, Светлана Куюмджиева
Актрисата Асумпта Серна за Балканите, Ася Колева

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР