Бенефис на Култура

Към приятелите, читателите, "враговете"...
Копринка Червенкова

Реч, произнесена в Червената къща,
Александър Кьосев

Милена Фучеджиева


Това са писмата, които на 22 март - в деня на бенефисната акция в полза на Култура - получихме от предани приятели от чужбина.

Александър Андреев

Димитър Гочев

Мария Тодорова

Буряна Захариева

Иван Станев

Владислав Тодоров