Изборът на "Култура"


Ивайло Дичев
Пространства на желанието,
желания за пространство

Етюди по градска антропология
Издателство Изток-Запад, 2005
Цена 7 лева