Помощ за вестник Култура

На 22 март т.г. в Центъра за култура и дебат Червената къща, в отговор на призива на доц. Александър Кьосев, се събраха приятели на вестник Култура.
За събитието ще пишем в следващия брой, тук публикуваме писмата от приятели от чужбина.
К

Александър Андреев

Владислав Тодоров

Иван Станев

Буряна Захариева

Димитър Гочев

Мария Тодорова