Книгата на Албена Стамболова
Боледуване в смъртта

Прочетох,
Румен Петров

Заключение,
Албена Стамболова