Изборът на "Култура"


Димитър Луджев
Град на две епохи
История на обществените групи в българските градове в средата на ХХ век

УИ Св. Климент Охридски
София, 2005, с. 696