До нашите приятели в чужбина
Драги приятели,
Получаваме от вас писма, в които питате как да изпратите някакви, макар и малки, суми за вестника.
Моля, почакайте малко. В процес сме да отворим сметка, в която загубите при изпращането на сумите ще бъдат минимални.

К