Брой 11, 25 март 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Помощ за вестник Култура
До нашите приятели в чужбина

Явор Гърдев: Културата не е бойно поле, Никола Вандов
Книгата на Албена Стамболова Боледуване в смъртта, Румен Петров
Арх. Павел Попов за кухата конструкция на обучението по архитектура, Митко Новков
Ивана Мурджева за дискусионния клуб На тясно, Светла Петкова
Сърджан Драгоевич: Европейското кино е здравата загазило, Олег Константинов
Света София в Константинопол, Цочо Бояджиев и Георги Каприев