Изборът на "Култура"


Изпитание на теорията
Литературоведски диалози
Съставителство и редакция
Радосвет Коларов и Мирослав Дачев
Институт за литература на БАН
ИК Александър Панов
Цена 9 лева