Културен коктейл


Приватизация на програма Христо Ботев?, Светлана Димитрова

Награди на 9-ия Международен София Филм Фест
Работният семинар Ислямът и публичната сфера
Изпитания на теорията. Литературоведски диалози
Проектът Литернайсет на Британския съвет, Стефан Иванов
Никоганебъдинещастен на Радослав Парушев, Дияна Иванова
Двуезичното издание Ромски приказки/Романи масаля
Естествен роман на Георги Господинов в сп. Нюйоркър
Валонска нощ и Жена за полковника, Никола Вандов
Филмът Отива си човек на Мартин Сливка, Боряна Матеева
Разговор с кинорежисьора Лени Ейбръхамсън, Олег Константинов
Спектакълът Fiuk (Скритите мъже), Петър Пламенов
Изложбата на Калин Серапионов в АТА/ИСИ, Диана Попова
Петима художници в изложбата Земя, Светла Петкова
Фотографската изложба About Women в зала Средец

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР