Брой 10, 18 март 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Личен апел, Александър Кьосев

Новият поглед на Фукуяма, Борис Попиванов
Бележки към Поп Богомил и съвършенството на страха, Сергей Герджиков
Филмът на Андрей Паунов Георги и Пеперудите, Георги Тенев
Евита в ДМТ Стефан Македонски, Цветана Тончева
Ричард Ейвидън, Хелмут Нютън, Анри Картие-Бретон,
Георги Лозанов, Лъчезар Бояджиев, Орлин Спасов

Милошевич си губи времето, Жерминал Чивиков
Оскаризиране, Десислава Димова