Брой 7, 25 февруари 2005 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

За различните видове визии, Христо Буцев

Книгата и читателят в България
Портите на Кристо и Жан Клод, Христи Стоилчева
Митът за предателството на поп Кръстю, Георги Тодоров
Лазар Николов (1922-2005), Светлана Нейчева, Божидар Спасов
В памет на Артър Милър