Брой 6, 18 февруари 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Златната рибка, Георги Лозанов

Оглеждане на театралното - І, Никола Вандов
Боклуците и бюджетът на Общината, Павел Попов
Поколенческият въпрос в политиката, Борис Попиванов
За Левски, светостта и българския Христос, Георги Тодоров
Евгений Михайлов за приватизацията на Бояна филм, Геновева Димитрова
Марк Кадин за музиката в Русия, Маня Попова и Екатерина Дочева
Свобода или Смърт, Владислав Тодоров