Сексуалният живот на македонците

МАССО

Пенисът, изгубен в превода,
Жарко Траяноски