Брой 5, 11 февруари 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Тайното знание, Копринка Червенкова

Боклуците на София, Павел Попов
Иван Кръстев: Днес няма алтернатива на свят, Христо Буцев
Йордан Вълчев, Дневниците на писателя дисидент, Симеон Янев
За спектакъла Последната лента на Крап, Христо Димитров-Хиндо
Александър Володин: Спокойната съвест е изобретение на дявола
За книгата Какво стана с буржоазията?
Сексуалният живот на македонците

In memoriam
Лазар Николов