Изборът на "Култура"


Мила от Марс
България, 2004
Сценарист, режисьор и продуцент - Зорница София
Кино Арена, Мултиплекс
Цена на билета - 6 лева


Албена Стамболова
Боледуване в смъртта
Психоаналитичен прочит на един текст от Маргьорит Дюрас

Гражданско дружество Критика
София, 2004
Цена 5 лева