Югоизточноевропейско самопознание
В броя си от 24 януари т.г. престижният швейцарски всекидневник "Нойе Цюрхер цайтунг" публикува статия, посветена на софийския Център за академични изследвания (доскорошен уважаван съсед на "Култура").
Под заглавие "Югоизточноевропейско самопознание. Едно посещение в Центъра за академични изследвания - София" авторът Андреас Оплатка внушава, че макар Центърът да има за модел берлинския Wissenschaftskolleg, още самото си начало той поема по различен път от сходните колегиуми в Будапеща и Букурещ; път, по който ограниченията са превърнати в достойнства.
Статията представя историята на Центъра и заявената му позиция да насочи дейностите си към регионалните изследователски мрежи; проектите, по които работи; насочеността към по-младото поколение български и балкански изследователи, наречени от Оплатка "бъдещ интелектуален елит на региона".

К