Брой 4, 4 февруари 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

До нашите читатели

Думи след първоначалното огорчение, Драгомир Йосифов
Книгата на Ернст Х. Канторовиц Двете тела на краля, Борис Попиванов
Председателят Ивайло Мирчев за СБХ в първо лице, Светла Петкова
Директорът Пламен Масларов за Филмотеката, Геновева Димитрова
Сър Саймън Ратъл: Аз съм дете на моето време, Екатерина Дочева
Самюъл Хънтингтън за Голямото пробуждане, Артур Домославски

Европа след разширяването,
Курт Бийденкопф, Бронислав Геремек,
Кшищоф Михалски, Мишел Рокар;
Иван Кръстев