Брой 3, 28 януари 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

До нашите читатели

България - the Contact Zone, Диана Иванова
Предимствата на НГЧИ, Ирина Мутафчиева
История на философията или обратното, Андрей Захариев
Космополис 1. Микрокосмос х Макрокосмос, Мария Василева
Театрално биенале Нови пиеси от Европа, София Тоцева
Андрей Гаврилов: Убий тъгата!, Лариса Алексеенко
2004 през призмата на гей активизма,
Моника Писанкънева, Станимир Панайотов

In memoriam
Иван Динков