Как се съсипва Борисовата градина

Мъките на парка,
Любомир Панчев

Панчев е прав, Пардю е прав, какво от това?,
Павел Попов