Изборът на "Култура"


Михаил Неделчев
Яворов
Литературна личност.
Истории на книги и стихотворения
ИК Дамян Яков
София, 2005
Цена 7 лева


Боян Знеполски
Херменевтични парадигми
Дилтай, Гадамер, Хабермас, Рикьор
Издателска група АГАТА-А
София, 2004
Цена 7 лева