Брой 2, 21 януари 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Мъката да живееш заедно, Владимир Трендафилов
Диригентът Георги Димитров на 60, Наталия Илиева
Спомените на професор Николай Генчев, Иван Еленков
Конференцията около Умберто Еко в София, Галина Гончарова
Конференцията Един век след Чехов в Истанбул, Людмил Димитров
Как се съсипва Борисовата градина, Любомир Панчев, Павел Попов
Сфумато гостува в Париж