Theater is Fiction

На сцената в ТР "Сфумато" има няколко кашона. Трима студенти (Грета Ганчева, Мила Иванова и Вили Прагер) по театър в България и Германия се представят на зрителите като А, B, C и им съобщават, че се намират на станция София/SP. Пасажерите да запазят спокойствие. Това е един научно-културен експеримент. Просто Science-Fiction пърформанс.
Майя Стефанова пуска на видеостена превода на казаното от тях на английски, след като е помолила зрителите да си сверят часовника с нейния. Следва показването на пърформaнса и в Белград.
Действието се развива през 2468 г. Земята е претърпяла тежък сблъсък през 2007 г. и А, B, C са натоварени да изровят пропадналите спомени за живота на хората в различни нейни точки, като станция София/SP. Изследването се провежда със съдействието на Суис Еър Стоманени ножове без граници или нещо подобно и лоялните към "спонсорите" си А, B, C непрекъснато го напомнят, докато "размразяват" фрагменти от отделни изказвания в общуването на хората преди време.
Отделни фрази и реплики са извадени от контекст и образуват палимпсестно натрупване на тип изказвания, на които рядко придаваме особен смисъл при разговор. Резултатът е, че сега ги чуваме и им обръщаме внимание. Например "Който не може да прави нормално изкуство, прави концептуално изкуство" или от типа "Ще се видим. Знаеш къде. Кое? Знаеш кое." и подобни.
Това е действие, колкото забавно, толкова и иронично разглобяващо опита ни. В него се пребръщат и отчуждават чрез театралното представяне фрагменти от модели на поведение, рефлексии върху изказвания за изкуството, начин на общуване, медии, работа, политика и пр.
Представям си как някои си казват: "Що за глупости, какво й е станало, защо ни занимава с някакви студентски проектни игрички, какво пък общо има това с театъра, изкуството и сериозното занимание с него".
Подобни ателиета и кухни (франкфуртската кухня прозвежда подобни драматургични и театрални артефакти) обаче създават доста по-сериозни перспективи в смислеността на заниманието с театър, отколкото по инерция поставящите "сериозно изкуство с роли" театри...
frankfurter kuehе е създадена от Катрин Дойферт, Пирко Хуземан и Томас Плишке и в резултат на тяхната международна театрална работа възникват тестове, аудио- и видео-публикации, в които се интересуват от границите на театралното, на отношенията между практици и теоретици, от театралния изказ. Тяхното (съ)авторство в Sofia SP/SCIENCE IS FICTION е както драматургично, така и режисьорско, което е едно и също, но по-важното е видимото креативно усилие заедно със студентите да изпробват възможностите на театъра да "говори" за живота ни в процес - процес на културен, медиен, икономически и прочее обмен и промени; в процес на едновременно глобализиране и локализиране на проблемите, на (не)успехите и катастрофите. Ето това са "глупостите", с които се занимава този Science-Fiction пърформанс, докато двете жени и мъжът ни цитират с меки рекламни гласове спомените, останали от хората, живели преди 2007. Нежно-иронично и хладно-професионално те показват забавен микс от културния език, на който говорим.
Какво се случва с динамично променящата се наша култура, с изкуството ни, с нас; и къде му е мястото на театъра в този процес, са само част от въпросите, с които се занимават различни театрални практики като тази, за която ставаше дума дотук, или "Римини протокол", например, показващ своите представления в Хау-Хау-Хау (Новият Хебел Театър в Берлин). Но това е друга опера.
Пък и за всичко това да си пожелаем да става дума в нашия театър през новата година, защото в мисленето си за театралното изкуство много от нашите драматични театри са така мухлясали, че заедно с претенциите си за сериозност и тежки екзистенциални послания или за "забавно откъсване от ежедневието" изглеждат като изровени в спомените в подобна Science-Fiction-експедиция, само че не от 2007, а от 1907 година.

Виолета Дечева
Реплика
от ложата

Sofia SP/SCIENCE IS FICTION. Science-Fiction пърформанс на дойферт + плишке с участието на Грета Ганчева, Мила Иванова и Вили Прагер. Продукция на Гьоте-институт, София, Odavision (София) и frankfurter kuеche (Лайпциг). С подкрепата на ФР Германия в рамките на пакта за стабилност в Югоизточна Европа.