Изборът на "Култура"


Тодор Андрейков
История на киното
- том втори
ИК Колибри, София, 2004


Снежана Попова
Радио, публики, стилове
ИК ЛИК, София, 2004
Цена 4,50 лева