Културен коктейл


Медиите насред път, Владимир Трендафилов

Георги Калоянчев на 80
Кристина Тошева празнува юбилей
Кинобиблията на Тодор Андрейков, Боряна Матеева
Книгата на Снежана Попова Радио, публики, стилове, Жана Петрова
Научна сесия, посветена на Димитър Аврамов, Анахит Хачикян
Антологична книжка на културния двумесечник Ек
Новини от департамент Нова българистика в НБУ
90 години от рождението на Петър Увалиев, Исак Паси
Фестивал на студентското кино в НБУ, Мария Дачева
По дирите на Елиас Кането, Владко Мурдаров
Обич за Катя Попова

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР
По книжарниците