Брой 47, 10 декември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Клонингите на Абрашев, Копринка Червенкова

Киномания 2004, Геновева Димитрова
Победителите в конкурса за нов български роман
Васил Николов за археологията в България, Христо Буцев
Александрина Милчева - певицата с вечния глас, Екатерина Дочева
Милена Георгиева, Южнославянски диалози на модернизма, Лилия Кирова
Деконструктивизмът е мъртъв, да живее...?, Никола Георгиев