Брой 46, 3 декември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Кой плаща етиката?, Христо Буцев

Вапцаров: реабилитация и канонизация, Ангел Игов
Възпитаване на разсеяния поглед, Ивайло Дичев
Избрано от унгарското кино, Геновева Димитрова
Фотографиите на Ървин Олаф в НГЧИ, Георги Лозанов
Бира, BMW и Байерн (почти пътепис), Явор Лилов
Консумистически манифест, Норберт Болц
Отзиви за Пухеният в руската преса