Брой 45, 26 ноември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Клопката на изоставането, Мария Тодорова
Да не сакрализираме прехода, Искра Баева
Чавдар Мутафов - покерът на авангарда
Конференцията Църквата и медиите, Илиана Александрова
Милен Миланов: Аскеер и за драматургия, Никола Вандов
Алфред Шнитке, Мария Костакева, Светлана Нейчева
Патрик Сандрен за масовия вкус, Олег Константинов