Брой 44, 19 ноември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Христо Карабаджаков (чуждестранна хуманитаристика)

За появяването на думите, Христо Буцев

Падането на Константинопол, Георги Тодоров
Боряна Сечанова за балет Арабеск, Никола Вандов
Маркус Щокхаузен за интуитивната музика, Екатерина Дочева
Ингмар Бергман - The Master of Puppets, Иво Филипов
Скопският джазов фестивал, Милен Панайотов
Станислав Лем за бъдещето, Давид Торес
Глобализацията - немски страхове