Софийски диалози
Дом на науките за човека и обществото
Международна научна конференция
Около Умберто Еко
Знаци, репрезентации, интерпретации -
европейската културна идентичност

София, хотел "Шератън": 27-28 ноември 2004

Събота, 27 ноември 2004
9.45 ч. Откриване на конференцията
Ивайло Знеполски - Директор на Дома на науките за човека и обществото (София)
10.00-11.00 ч. Умберто Еко (Болоня)
"Понятието за границите на европейската култура"
11.00-11.30 ч. Дискусия
Тематичен кръг:
"Европейската културна идентичност - семиотични прочити"
Водещ: Димитри Гинев
11.30-12.00 ч. Филип Роже (Париж)
"ЕС/САЩ: въпросът за западния limes от Пол Валери до Умберто Еко"
12.00-12.30 ч. Жан-Марк Фери (Брюксел)
"Национална versus постнационална памет в Европа"
12.30-13.00 ч. Дискусия
13.00-14.30ч. Обедна почивка
Тематичен кръг:
"Европейската културна идетичност - семиотични прочити"
(Продължение)
Водещ: Джани Ватимо
14.30-15.00 ч. Вилфрид Ньот (Касел)
"Към опространстяването и препредаването на другото в културата"
15.00-15.30 ч. Хайнц Висман (Париж)
"Европа като воля и представа"
15.30-16.00 ч. Валери Стефанов (София)
"Фауст - черните книги като знание и власт"
16.00-16.30 ч. Дискусия
16.30-17.00 ч. Кафе пауза
17.00-17.30 ч. Цочо Бояджиев, Георги Каприев (София)
"Един автентичен европейски символ - Света София в Константинопол (по повод "Баудолино")"
17.30-18.00 ч. Албена Хранова (Пловдив)
"Умберто Еко и еднорозите"
18.00-18.30 ч. Стоян Атанасов (София)
"Литературни мистификации в средновековния и постмодерния роман"
18.30-19.15 ч. Дискусия

Неделя, 28 ноември 2004
Тематичен кръг:
"Семиотиката и социалните и хуманитарни науки"
Водещ: Филип Роже
9.00-9.30 ч. Джани Ватимо (Торино)
"Хуманитарна наука ли е семиотиката?"
9.30-10.00 ч. Патриция Виоли (Болоня)
"Субектът е в наречието. Пространства на субекта в семиотиката на Умберто Еко"
10.00-10.30 ч. Ивайло Знеполски (София)
"Кой е субектът на семиотиката?"
10.30-11.15 ч. Дискусия
11.15-11.45 ч. Димитрий Гинев (София)
"Програмата слабата мисъл и търсенето на съвършения език"
11.45-12.15 ч. Франсоа Растие
"За днешната отговорност на науките за културата"
12.15-13.00 ч. Дискусия
13.00-14.30 ч. Обедна почивка
Тематичен кръг:
"Теория на семиотиката - Еко-парадигми"
Водещ: Вилфрид Ньот
14.30-15.00 ч. Дитер Мерш (Потсдам)
"Просвещение и критика на рационализма у Умберто Еко"
15.00-15.30 ч. Димитър Зашев (София)
"Конфигурации на нямащото форма или за границите на семиозиса"
15.30-16.00 ч. Кристиан Банков (София)
"Битие и резистентност"
16.00-16.30 ч. Дискусия
16.30-17.00 ч. Кафе-пауза
17.00-17.30 ч. Пиер дьо ла Комб (Париж)
"Отвореният превод"
17.30-18.00 ч. Жана Дамянова (София)
"Умберто Еко - една теория на превода"
18.00-18.30 ч. Дискусия
18.30-19.15 ч. Умберто Еко
Заключителен коментар на дебатите в конференцията
19.15-19.30 ч. Ивайло Знеполски
Заключителни думи