Брой 43, 12 ноември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

10.11 по Бертолучи, Георги Лозанов

Разговор за книгата Какво се случи? Разказ за Прехода в България
Научна конференция за българската журналистика, Марин Бодаков
Прочити на свидетелствата в архивите на СБК, Ангелина Петрова
Людмил Станев: Свободата е любов, Веселина Гюлева
Четвъртото триенале на сценичния плакат, Драгомира Симеонова
Пия и Турбюрн Ернвал за Бергман, Геновева Димитрова
Къде е четвъртата власт?, Силви Кофман