Брой 42, 5 ноември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Разумът няма цветове, Филип Панайотов
Дума, разказ и тъга по Радичков, Юлия Йорданова
Чарлз Мърей и ремонтът на Пантеона, Александър Лозев
Проф.д-р Николай Цанков за обучението по медицина, Митко Новков
Новото българско кино и оцеляването, Искра Божинова
Вагнеровият фестивал в Байройт, Светлана Нейчева
Разговор с Евгений Цимбал, Пенка Калинкова