Брой 40/41, 29 октомври 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Кьорфишекът досие, Копринка Червенкова

100 години Народен театър Иван Вазов
Руини, посвещение - последната книга на Дерида, Боян Манчев
Традиционното в модерния Юго-Изток, Елена Сюпюр, Ален Монтандон
Никола Буков: изразителността на прозрачното, Ирина Мутафчиева
Разговор с Rassim за 26 биенале в Сао Пауло, Светла Петкова
Тероризмът и войната, Владислав Тодоров, Димитър Камбуров
Европа губи почва, Тиери Шарвел