Брой 39, 22 октомври 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

За просветата, образованието и културата, Христо Буцев

Литературен диалог за 90-те, Лора Шумкова, Ангел Игов
Иван Кирков - интелектуалецът-художник, Диана Попова
Зелените граждани срещу зрялата бюрокрация, Павел Попов
Златната ракла 2004, Александър Янакиев, Ирина Канушева
Изложбата Сто години Токио, Юлия Йорданова
Принцесата в подземния свят, Елфриде Йелинек
Фестивали в Рур, Мария Костакева

In memoriam
Йосиф Петров
Антон Диков