Брой 38, 15 октомври 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Жак Дерида (1930-2004)

Общото, частното и европейският избор, Андрей Иванов
Обзор на преводната поезия 2000-2003, Владимир Трендафилов
Философията на Мераб Мамардашвили, Емил Григоров
Да се научим да разговаряме за изкуството, Чавдар Попов
Васил Казанджиев - музика на самовглъбяването, Наталия Илиева
Фестивалът Сцена на кръстопът, Пенка Калинкова
Филмовият фестивал в Сан Себастиан, Нева Мичева

In memoriam
Владимир Филипов