Брой 35, 24 септември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Изчезването на небесата, Георги Лозанов

Фрагменти, Румен Даскалов
Далчев: политики на зрелостта, Биляна Курташева
Любомир Пипков - наистина сложният, Драгомир Йосифов
Вера Найденова за кинофестивала Златна роза, Геновева Димитрова
Махар Вазиев за балета на Мариинския театър, Петър Пламенов
Венеция 2004 - карнавал със и без маски, Соня Александрова
Жак Дерида: Аз съм във война със себе си

In memoriam
Любен Гайдаров