Брой 34, 17 септември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

За Аполония - без носталгия, Копринка Червенкова

Преброяване на символите, Лиляна Деянова
Книгата на Пиер Бурдийо Правилата на изкуството, Светла Маринова
Любовта е лудост и Златна роза - филмова Варна 2004, Геновева Димитрова
Владимир Гяуров: Баща ми, Николай Гяуров, Екатерина Дочева
Варненско лято - до Варна (и) за джаз, Милен Панайотов
Хартиените килими на Ана Моро-Лин, Ангел В. Ангелов
Сбогуване с Чеслав Милош, Силвия Борисова

In memoriam
Иван Кондов