Брой 33, 10 септември 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

След Беслан, Димитър Камбуров

Измислянето на Девети, Ангел Игов
Апология на вулгаризмите, Доротея Табакова
Книгата Анти-Едип. Капитализъм и шизофрения, Станимир Панайотов
Диана Попова и Свилен Стефанов се карат за Шуменското биенале, Светла Петкова
Вера Петрова за културния мениджмънт и таланта, Митко Новков
Алексей Попогребски: Аз съм любител, Никола Бошнаков

In memoriam
Искра Панова
Евгени Павлов Клостерман
Милан Огнянов