Брой 30, 16 юли 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Тодор Тодоров (чуждестранна хуманитаристика)

Асиметрии..., Копринка Червенкова

Стилът Димитър Тъпков, Румен Бальозов
България на Европейското..., Емилиян Николов
Проф. Цочо Бояджиев за академичното малодушие, Митко Новков
Любов и смърт под кривите круши от Кристин Димитрова, Марин Бодаков
Рей Чарлз Робинсън, пожарът на душата, Людмил Фотев и Даниела Кънева
Московска театрална Чеховиана' 2004, Людмил Димитров
Анимационната фиеста Анеси 2004, Надежда Маринчевска

In memoriam
Димитър Вълев