Брой 28, 2 юли 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Хетерология, Рени Йотова (чуждестранна хуманитаристика)

Личните истории?, Георги Лозанов

Колаж, Румен Даскалов
Далчев, самотата и светът, Едвин Сугарев
Съвместното престъпно предприятие, Жерминал Чивиков
С мишка в архива: непубликувани рецензии на Боян Пенев, Никола Вандов
Интересни фигури в съвременната музика, Екатерина Дочева
Новите български филми - опит за разговор, Светла Иванова
Разговор с Юли Пепо, Олег Константинов