Брой 27, 25 юни 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Феминистка дитирамба в две части, Копринка Червенкова

Отново и пак думи, думи, думи!, Вера Мутафчиева
Премиера на три театрални книги, Васил Стефанов
Проф. Мирослав Дачев за университетите в мрежа, Митко Новков
Изборът на Збигнев Бжежински, Борис Попиванов, Георги Киряков
Изложбата Иван Пенков (1897-1957) в СГХГ, Милена Георгиева, Розалия Гигова
9. Фестивал на европейските копродукции, Геновева Димитрова
Филмът Зората на мъртвите, Благой Д. Иванов

In memoriam
Тодор Динов
Боян Лечев
Росица Ненчева
Кирил Гюлеметов