Брой 24, 4 юни 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Жертвите вместо престъпниците..., Георги Лозанов

Помагало за депутати, Руска Станчева
Етика и мултикултурализъм на Стилиян Йотов, Емил Григоров
Проф. Камен Веселинов за пътя на младите в науката, Митко Новков
По повод филма Страстите Христови, Емилия Дворянова
Мишел Глоц за Мария Калас, Екатерина Дочева
Много балет в София, Мария Русанова
Кан 2004, Вера Найденова

In memoriam
Лазар Стойчев
Зина Маркова