Брой 23, 28 май 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Васил Видински (чуждестранна хуманитаристика)

Хляб и трюфели, Салвадор Дали

Изкуството да се прави проект, Румен Даскалов
Академично слово за светите братя, Георги Каприев
Преводачката Иглика Василева за Одисей на Джеймс Джойс
Пламен Масларов за авторите производственици, Геновева Димитрова
Бойко Богданов за Гледалото в Хърватия, Никола Вандов
Европа има формата на моя мозък, Мирча Картареску
Сърбия, Балканите, светът, Петър-Емил Митев