Брой 22, 21 май 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Надежда Радулова (чуждестранна хуманитаристика)

Полупатетично, полупатриотично, Копринка Червенкова

Райна Гаврилова: Културата е усилие по трудния път
Киното на Любомир Шарланджиев, Красимир Крумов
Версии за съвременната живопис, Свилен Стефанов
Пътешествия с Греди Асса, Филип Зидаров
Прилепът отново на сцената, Румяна Каракостова
По повод филма Страстите Христови, Георги Тодоров
Жерар Мортие и неговото Руртриенале, Мария Костакева