Брой 19/20, 30 април 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

На пианото: Абрашев, Георги Лозанов

Дефиниция на медийната ситуация, Иво Драганов
Постсоциалистическият литерат, Мартин Карбовски
Изложбата София - сто лица, Лора Шумкова, Теодора Тодорова
Енергията Башмет, Екатерина Дочева
Македония през 2003, Антонина Желязкова, Чавдар Маринов
Икономика на смъртта, Улрих Ладурнер

Останалото е суша, Христо Градечлиев

In memoriam
Пламен Петров