Брой 18, 23 април 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Разказ по комикс, Копринка Червенкова

Що е гражданско общество?, Борис Попиванов
София Филм Фест - фестивалният бонус, Александър Янакиев
Васил Стоилов, Диана Попова, Светла Петкова, Весела Христова-Радоева
Разговор със Зигфрид, Димитър Таралежков и Олег Константинов
Димитър Гочев поставя Саломе във Виена, София Тоцева
Франсис Фукуяма: Предвиждам край на човека
Новата доктрина на Ал Кайда