Брой 17, 16 април 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Проф. Иван Ланджев: Резерват за светли умове, Митко Новков
Радосвет Коларов срещу естествената нагласа, Благовест Златанов
Две гледни точки към филма Страсти Христови на Мел Гибсън
Горан Маркович за филма Сърбия, година нула, Олег Константинов
Впечатления от музикален Ню Йорк, Боянка Арнаудова
Изкуство ли е това?, Флавия Кости и Ана Батистоци