Брой 16, 9 април 2004 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Во истину воскресе!, Драгомир Йосифов

Арх. Георги Стоилов на 75, Атанас Ковачев
Политическите подземия на гей желанието
Около мавзолея - коментар на следващото поколение
Социалистическият социум и Валери Петров, Красимир Крумов
Изложбата Повторно сближаване: Възприятия, Яна Костова
Балканските филми на София Филм Фест, Карин Янакиева
Враг в мерника, Ричард Рорти